forside
Se vores linkedin profil
Facebook
Gå til forsiden

Firmakurser

 

Der er mange fordele ved at vælge et firmatilpasset kursus hos CONSILIUM.

 

Mere intensiv og målrettet undervisning.

Udelukkende fokus på din hverdag og dine produkter.

Fælles referenceramme i firmaet og derved øget korpsånd.

Fælles approach over for kunderne.

Indarbejdelse af eventuel firmapolitik i undervisningen.

Ved mere end 8 deltagere, vil der være penge at spare.

Kurserne kan holdes når du ønsker det og hvor du ønsker det.

 

Alle CONSILIUM´s åbne kurser kan også afholdes som firmatilpassede kurser, ligesom kurser inden for en lang række andre emner kan tilpasses netop din virksomheds behov, strategi og produkter eller serviceydelser.


Salg

Grundlæggende salgstræning

Videregående salgstræning

Salgspsykologi

Forhandlingsteknik
Salg for ikke-sælgere

Mersalg pr. telefon

Mødebooking pr. telefon
Salg i detailleddet

Messetræning


Service

Professionel telefonservice
Personlig service
Salg gennem service
Kurser for Servicedesk, Helpdesk, IT-support
Win-Back
Træning af call-center medarbejdere
Træning af butiksmedarbejdere
Messetræning
Holdningsbearbejdning
Diverse pep-talks

 

Personlig udvikling

Teamudvikling
Personlig effektivitet
Undervisningsteknik
Præsentationsteknik
Forhandlingsteknik


Ledelse

Lederens værktøjskasse
Lederudvikling
Coaching


Antallet af kursusdage samt deltagere på et firmatilpasset kursusforløb, kan variere meget alt efter din virksomheds behov.

Vi har afholdt to dages salgskursus for kun tre medarbejdere, ligesom vi har afholdt et kursusforløb omkring salg og service pr. telefon for 900 medarbejdere i en større dansk telekommunikationsvirksomhed.

 

Har din virksomhed specielle ønsker eller behov, som umiddelbart ligger uden for vort speciale, har vi en lang række samarbejdspartnere, vi kan henvise til eller løse opgaven med.

 

Forberedelse

I forbindelse med et firmatilpasset kursus er det vigtigt, at der både før, under og efter kursus er en tæt dialog din virksomhed og CONSILIUM imellem, for derved at sikre indfrielse af målsætning og forventninger.

 

Efter at have drøftet ønsker og mål for den forestående uddannelse, kobles den "rigtige" CONSILIUM-instruktør på opgaven, og det endelige kursusprogram udarbejdes.

 

For at sikre et optimalt udbytte af uddannelsen, er det vigtigt, at instruktøren har et indgående kendskab til virksomheden, dens værdier, strategier samt eventuelle firmapolitikker, firmaets produkter/serviceydelser, markedet samt konkurrenter og ikke mindst deltagernes hverdag og eventuelle problemstillinger.

 

Denne viden opnår instruktøren gennem forberedende møder med udvalgte personer i virksomheden - som oftest både ledelse og medarbejdere.

 

Ofte bruger instruktøren op til en halv dag på medlyt på telefonerne og/eller sambesøg med en af firmaets sælgere, for derved at sætte sig ordentligt ind i deltagernes hverdag.
Denne forberedelse er inkluderet i prisen på et firmatilpasset kursus.

 

Uanset længden af et kursusforløb eller antallet af kursusdage, foretages denne forberedelse hver gang.

 

Kursusform og indhold

CONSILIUM´s idé- og forretningsgrundlag er, at bringe viden og teknikker til vore kunder, som er direkte anvendelige i det daglige arbejde - allerede dagen efter kursus.

 

Dette opnås kun ved at tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger, deres hverdag og virksomhedens mål, kombineret med instruktørens praktiske tilgang til emnet og ikke mindst egen erfaring med samme.

 

CONSILIUM´s kurser er meget værktøjsorienterede, med et grundigt kursusmateriale og en række praktiske værktøjer, hvor alle emner, øvelser og eksempler vil være med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag.

 

På de kurser hvor det er relevant, er der mulighed for at benytte et specielt telefontræningsanlæg, hvor dagligdags telefonsituationer trænes, og hvor det lærte prøves af i praksis og optages på bånd.

 

Dette giver os mulighed for at give en grundig og individuel feedback omkring styrker og udviklingsområder til den enkelte, som efterfølgende også får mulighed for at høre egne samtaler igennem.

 

Efter kursus

Efter kursus vil hver enkelt deltager have en personlig handlingsplan, der viser hvad det er han/hun skal arbejde videre med, for løbende at styrke den daglige indsats over for firmaets kunder.

 

Denne handlingsplan vil virksomheden/nærmeste leder med fordel kunne følge op på, for derved at sikre optimalt udbytte af kurset.

 

CONSILIUM følger altid op på et afholdt kursusforløb, for at give en tilbagemelding på de oplevede styrker og eventuelle udviklingsområder, ligesom deltagerne også udfylder et evalueringsskema, så din virksomhed kan danne sig et indtryk af medarbejdernes oplevelse af forløbet, samt eventuelle ønsker til fremtiden.

 

Nye medarbejdere har efterfølgende mulighed for at tilegne sig samme viden og værktøjer på CONSILIUM´s åbne kurser.

 

Ring til os på telefon 70 22 44 02 for et uforpligtende tilbud på jeres næste uddannelsesopgave.

 

Træning i dag
- resultater i morgen

 

Tag et kursus hos os

 

Ring nu
70 22 44 02
 
Se kursuskalender

CONSILIUM APS  |  KLOSTERMOSEVEJ 140  |  3000 HELSINGØR  |  TEL 70 22 44 02  |  FAX 70 22 44 12  |  INFO@CONSILIUM-DK.DK  .DK