Træning i dag

- resultater i morgen

Tag et kursus hos os​

Ring nu

72 20 19 13

ERFA-gruppe for receptionsansvarlige

Som leder eller ansvarlig for virksomhedens reception/ omstilling, har man sjældent kolleger hvor man kan få input og nye ideer til at højne servicen i receptionen og til at udvikle sine medarbejdere/kolleger.

Virksomhedens reception/omstilling er i høj grad ansigtet udadtil og er omdrejningspunkt for firmaets daglige drift og virke.

På trods af dette, kan man som leder eller ansvarlig for receptionen, ofte føle sig lidt ”Palle alene i verden”, da man ikke rigtig har nogen man fagligt kan sparre med i hverdagen.

Dette har vi hørt fra mange af vores kursister og kunder gennem tiden, hvorfor vi har valgt at etablere en ERFA-gruppe for receptionsansvarlige, som kan være med til at afhjælpe denne problemstilling.

Målgruppe

Receptions-/omstillingsansvarlige fra private og offentlige virksomheder.

Målsætning

At skabe et netværk af "kollegaer" med samme ansvarsområde, som man kan erfaringsudveksle med.

At skabe et forum, hvor man kan få vendt ideer og problemstillinger, og få nye input til den løbende udvikling

af receptionen.

Antal deltagere

En ERFA-gruppe består af op til 18 personer fra forskellige virksomheder og offentlige instanser.

Metode

ERFA-gruppen mødes fire gange om året fra kl. 12.00 til kl. 16.00. Møderne holdes på skift hos de enkelte medlemmer, hvor værten kort præsenterer sin virksomhed og viser hvordan reception og omstilling fungerer hos dem.

Hvilke emner der skal bringes op og drøftes på møderne, beslutter medlemmerne selv alt efter behov og ønsker.

Typiske emner kunne være:

  • Hvordan udvikler og motiverer vi medarbejderne?
  • Hvordan sikrer vi en ensartet betjening af kunderne?
  • Hvordan måler vi den oplevede service i receptionen?
  • Hvilket udstyr og hvilke værktøjer findes der – hvad bruger andre, og med hvilken erfaring?
  • Hvordan holder vi på de gode medarbejdere?
  • Hvordan synliggør vi receptionen internt?

og bestil en uddybende beskrivelse af ERFA-gruppen.

CONSILIUM deltager på alle møder som tovholder og eventuel idégenerator, og koordinerer mødeaktiviteterne, udsender mødeindkaldelser og referater, og sørger for alt det praktiske.

Investering

Kr. 3.500,00 + moms for et års medlemskab af en ERFA-gruppe.​

CONSILIUM APS  |  KLOSTERMOSEVEJ 140  |  3000 HELSINGØR  |  TEL 72 20 19 13  |  FAX 70 22 44 12  |  lami@teknologisk.dk