Træning i dag

- resultater i morgen

Tag et kursus hos os​

Ring nu

72 20 19 13

Effektiv kommunikation

Evaluering:  

Effektiv kommunikation er ofte en vanskelig disciplin, da menneskers kommunikationsmæssige adfærd er forskellig og kan opfattes forskelligt.

De fleste mennesker kommunikerer dagligt med både kunder, kolleger, leverandører og samarbejdspartnere.

Dette stiller store krav til den enkelte medarbejders evne til at situationstilpasse sin kommunikation over for forskellige mennesketyper og til den enkeltes forståelse for menneskers forskelligheder i adfærd.

På CONSILIUM's kursus Effektiv kommunikation får deltagerne en øget indsigt i egen kommunikationsstil, og lærer at tilpasse denne til den person man taler med.

Deltagerne udfylder blandt andet en Person Profil og en Kommunikations Profil, som vil give den enkelte en række meget konkrete input til forbedring af den daglige kommunikation med andre.

Maksimum deltagerantal på dette kursus er 15.

og bestil en uddybende beskrivelse af kurset.

Deltagerkommentarer:

  • En meget spændende og lærerig dag.
  • Meget kompetent instruktør.
  • Giver en rigtig god indsigt i egen kommunikationsadfærd og forståelse af andres.
  • Godt kursus for alle der har brug for at kommunikere internt og eksternt.
  • Rigtig godt kursus - følte virkelig der blev "arbejdet" med mig som person.
  • Person Profilen giver et utrolig godt billede af egen adfærdsstil og hvordan man skal tackle andre i kommunikationen.
  • Lærerigt og bekræftende. Noget man kan bruge bagefter.
  • Godt kursus. Rigtig god fordeling – godt ”flow”.
  • Instruktøren har en god dynamik, god variation og god indlevelsesevne.
  • For mig er dette kursus det bedste, af de tre kurser jeg har været på tidligere.

CONSILIUM APS  |  KLOSTERMOSEVEJ 140  |  3000 HELSINGØR  |  TEL 72 20 19 13  |  FAX 70 22 44 12  |  lami@teknologisk.dk