Træning i dag

- resultater i morgen

Tag et kursus hos os​

Ring nu

72 20 19 13

​Telefonpolitik

Telefonen er så almindelig og så let at bruge, at vi næsten har glemt, at den er et medium med sit eget regelsæt.

Vi er klar over det, når disse regler brydes, men der sættes sjældent mange ressourcer ind på at udvikle en fælles telefonpolitik i firmaet eller i bestemte afdelinger.

En fælles og godt indarbejdet telefonpolitik vil give en fælles referenceramme i firmaet/afdelingen og dermed også en fælles approach over for firmaets kunder.

Dette virker meget professionelt udadtil, og vil være med til at sikre, at alle får den samme gode oplevelse, når de ringer til firmaet.

Det vil også være en stor fordel, når en ny medarbejder skal læres op, eller hvis der skal en afløser på telefonen, da der ikke vil være så meget tvivl om, hvordan firmaet ønsker telefonerne besvaret.

Der findes ikke nogen facitliste på, hvordan en ​telefonpolitik skal se ud. Det er op til hver enkelt virksomhed, hvad man ønsker at signalere gennem sin telefonbetjening.

Hvis I ikke allerede har en defineret telefonpolitik i din virksomhed, kan det være en god idé at få udarbejdet en.

I forbindelse med et internt kursus i telefonservice eller en workshop omkring telefonkultur, kan CONSILIUM efterfølgende være behjælpelig med udarbejdelsen af en fælles telefonpolitik for din virksomhed.

Målgruppe

 • Reception og omstilling.
 • Kundeserviceafdelinger.
 • Ordrekontor.
 • Reklamationsafdelinger.
 • Helpdesk / Servicedesk.

Fremgangsmåde

​Efter afholdelse af internt kursus i telefonservice eller en workshop omkring telefonkultur, hjælper CONSILIUM med udarbejdelsen af en intern telefonpolitik.

Dette sker på baggrund af oplevelser fra kurset/workshoppen, input fra ledelsen og ikke mindst medarbejdernes input - dette for at sikre mest mulig ejerskab på telefonpolitikken, og derved også efterfølgende implementering i hverdagen.

Har firmaet/afdelingen et værdisæt (kerneværdier) der arbejdes ud fra, vil telefonpolitikken naturligvis være med afsæt i dette.

Investering

​Kr. 10.000,00 + moms + kørsel.

Dette er en totalpris der indeholder:

 • ​Spørgeskema til medarbejdernes egne input.
 • Indsamling af medarbejderinput.
 • To timers opfølgning med hele afdelingen, hvor input bearbejdes, kommenteres og prioriteres.
 • Tekstmæssig og grafisk opsætning af telefonpolitik.
 • Opsætning i standardskabelon med eget logo og evt. egne billeder.
 • Fremsendelse af telefonpolitik i filform i Wordformat, så I efterfølgende selv har mulighed for at rette i teksten.
 • 20 stk. farveprint af telefonpolitkken.

CONSILIUM APS  |  KLOSTERMOSEVEJ 140  |  3000 HELSINGØR  |  TEL 72 20 19 13  |  FAX 70 22 44 12  |  lami@teknologisk.dk